ایران خودرو رکوردش را شکست!

13167 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، این رکورد در محصولات سواری با تولید 3526 دستگاه خودرو در یک روز و محصولات سنگین و سبک تجاری سنگین با تولید 90 دستگاه خودرو و اتوبوس مرگبار تنها در یک شیفت کاری شکسته شد.

رکورد تولید خودرو و همچنین خودروهای تجاری سنگین و سبک سنگین در تاریخ گروه صنعتی ایران خودرو بی سابقه است.

گروه صنعتی ایران خودرو با برنامه های عملیاتی تهیه شده در ماه های اخیر مطابق با دستورات اعضای هشت گانه رئیس جمهور و راهبرد وزارت صمت، با تلاش پرسنل گروه و تولیدکنندگان تک تک وظایف محوله را جابجا و محول می کند. و تامین کنندگان

در این راستا افزایش تولید و حذف خودروهای معیوب از فرآیند تولید با جدیت در حال پیگیری است، به طوری که 68 درصد از رکورد ثبت شده تولید محصولات سواری در 31 اردیبهشت تولید کامل و عبور مستقیم از خط تولید توسط محترم می باشد. مشتریان این میزان تولید خودروی کامل آماده تحویل به مشتری در شش سال اخیر در گروه صنعتی ایران خودرو بی سابقه بوده است.

تولید یک خودروی کامل بدون کسری از ابتدای خرداد به 100 درصد می رسد.

گفتنی است، مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو طی چند روز اخیر با امضای پیمانی به حذف کار در حال انجام رسیده و از هر فرصتی برای تحقق آن استفاده می کنند.

پایان /

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید