ایران خودرو فراتر از یک فرمان ریاست جمهوری است

10502 خبر اولیه

بر اساس یک گزارش مکتوب، خودروساز بزرگ کشور بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای تحقق شعار «تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال» 750 هزار دستگاه خودرو را در دستور کار قرار داده است.

این خودروساز که استراتژی تولید اقتصادی را در پیش گرفته است، در نظر دارد امسال به سمت تولید محصولات مدرن تر، بهتر و سودآورتر حرکت کند و به سمت تولید محصولات زیان آور حرکت کند و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 1401 750 تولید کند. هزاران خودرو، وانت و خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین.

از مجموع 725 هزار دستگاه سهم محصولات خودروهای سواری و وانت و 25 هزار دستگاه نیز سهم خودروهای تجاری خواهد بود. این خودروساز در سال گذشته بیش از 471 هزار دستگاه تولید کرد و با افزایش تولید در سال جاری، بیش از 59 درصد افزایش خواهد یافت.

ایران خودرو در سال گذشته 464 هزار و 393 دستگاه خودرو و 7 هزار و 7 دستگاه خودروی تجاری سنگین و سبک تولید کرده است.

دستیابی به هدف ایران خودرو در سال جاری موجب افزایش ۲۵۶ درصدی خودروهای تجاری سنگین و سبک و ۵۶ درصدی خودروهای سواری و تجاری سبک خواهد شد.

پایان /

  ظرفیت پروازهای داخلی به 60 درصد کاهش یافت

دیدگاهتان را بنویسید