اینترنت گران است و کیفیت آن وحشتناک است

13247 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بارها گرانی اینترنت را با مسئولان ذیربط در میان گذاشته است.

مسئولان وزارت ارتباطات به نمایندگان درباره گرانی اینترنت گفتند که قیمت اینترنت افزایش نیافته و اپراتورها سرعت اینترنت را افزایش داده اند.

گرانی اینترنت با توجه به اینکه کیفیت اینترنت اصلا ارتقا پیدا نکرده است به هیچ وجه مورد قبول مجلس نیست.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همکاری های زیادی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و قطعاً علت گرانی اینترنت را از طریق وزیر پیگیری خواهیم کرد.

جلسه دیگری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مسئولان و اپراتورها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تعیین دلیل این افزایش ها لازم است.

منبع: نماینده گراف

پایان /

  صورت های مالی ضعیف ساشاد

دیدگاهتان را بنویسید