این خبر دست و پا گیر پیش از این از سوی تجار حامی دولت/ نگران موفقیت کشور در جذب سرمایه گذاری و افزایش صادرات نفت از ایران مطرح شده بود.

گروه سیاسی – رجانیوس: روابط عمومی وزارت نفت پیش از این پوشش ناشیانه این خبر توسط بازرگانان حامی دولت را تکذیب کرده بود و این بار به نقل از منابع رسانه های نفت و گاز انگلیس منتشر شد.

برخی از جریان ها با وجود اینکه می دانند چنین شایعاتی صحت ندارد، اما با اهدافی خاص این اخبار را تشویق می کنند.

وزارت نفت با تکذیب چنین اخباری، انتشار چنین شایعاتی را بی ارتباط با موفقیت چند ماه گذشته در زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری و همچنین افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران با توافقات انجام شده با مشتریان خارجی دانست. نفت ایران

این شایعات و موارد مشابه در درجه اول توسط برخی از دولت‌های سلطه‌گر برای تخریب روابط ایران با سایر نقاط جهان و سپس توسط جریان‌هایی که قبلاً ادعا می‌کردند که کشور بدون پذیرش صریح خواسته‌های ظالمانه غرب نمی‌تواند توسعه یابد، ایجاد شد. آنها در خانه پرورش داده شدند.

حامیان و مروجین این شایعات، ضمن تلاش برای کشتن منافع ملی برای منافع شخصی و فعلی، تلاش می‌کنند موفقیت دولت در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات نفت را با موارد ساختگی و تخیلی مانند پذیرش 5000 نیروی امنیتی چین مرتبط کنند.

همچنین ممکن است هدف از انتشار این شایعات، اجبار دولت به افشای برخی اقدامات و برنامه های خود برای افزایش صادرات نفت باشد، اما وزارت نفت در راستای منافع ملی کشور هرگز راه های خنثی سازی تحریم ها را اعلام نخواهد کرد. اما نتیجه افزایش چشمگیر صادرات نفت نسبت به دوره قبل و بازدهی منابع ارزی آن در کاهش تدریجی قیمت ارز منعکس شده است.

  رای عدم اعتماد به عمران خان رد شد

دیدگاهتان را بنویسید