بازنشستگی مستمری بگیران تامین اجتماعی بازنگری می شود

10874 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، دکتر محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رئیس جمهور تعدیل افزایش مستمری ها در سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد، افزود: بر این اساس وزارتخانه شورا در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض می شود.

زاهدی وفا با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان مستمری بگیران و مسئولان ذیربط برای تحقق دستور رئیس جمهور، تصریح کرد: تفویض اختیارات انجام و بررسی های کارشناسی انجام شد و پس از پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد. در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان بازنگری در حقوق بازنشستگی سایر سطوح انجام شود.

پایان/

  مصوبات نماز عید سعید فطر اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید