بانک مرکزی: رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.4 درصد رسید

13701 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله به نقل از بانک مرکزی، توسعه بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400 براساس محاسبه بانک مرکزی به شرح زیر است.

مهمترین تغییرات رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات اولیه اداره کل محاسبات اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت های ثابت در سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به 3417.1 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399 افزایشی معادل 3417.1 میلیارد ریال داشته است. 5.7 درصد همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در دوره مذکور معادل 6.3 درصد بوده است که نشان دهنده نقش محوری بخش های اقتصادی غیرنفتی در دستیابی به رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 1400 است.

از نظر وضعیت سرمایه گذاری، در سه ماهه چهارم سال 1400 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.4 درصد افزایش داشته که نتیجه رشد مثبت تشکیل سرمایه در دو بخش «ماشین آلات» و «ساختمان» است. به ترتیب برابر با 15.1 و 13.5 درصد است.

مجموع ارائه تولید ناخالص داخلی کشور برای سال 1400 «با نفت» و «بدون نفت» به قیمت ثابت در سال 1395 به ترتیب به 14571.4 و 13415.1 هزار ریال رسید که نسبت به سال قبل با رشد 4.4 و 3، 9 درصدی است. مربوط. دستیابی به رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 همراه با رشد اقتصادی 4.1 درصدی در سال 1399 نشان دهنده تمایل به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی است.

مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 1400

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر اساس گروه فعالیت های اقتصادی نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 1400 حاصل رشد مثبت ارزش افزوده گروه های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» است. و گاز”. نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل 7.0 5.0 و 0.2 درصد است. با این حال، گروه کشاورزی، جنگلداری و شیلات نسبت به مدت مشابه 3.4 درصد کاهش عملکرد داشته است.

  سفارش مراقبت ویژه از نوزاد رها شده در نازی آباد

رشد چشمگیر 7.0 درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال 1400 عمدتاً ناشی از بهبود ارزش افزوده در بخش‌های ادارات کل، دفاع و تأمین اجتماعی، آموزش، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، بهداشت و درمان است. مددکاری اجتماعی «و» فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای به ترتیب 1.0، 0.8، 0.6، 0.5 و 0.4 واحد درصد رشد تولید ناخالص داخلی معادل 5.7 درصد است.در گروه صنایع و معادن ارزش افزوده هر پنج بخش این گروه شامل “ساخت و ساز”، “صنعت”، “تامین آب، مدیریت پسماند، فعالیت های فاضلاب و تصفیه”، “تامین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع” و “استخراج” در سه ماهه چهارم سال 1400 با افزایش بهره وری همراه است. نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399 به ترتیب 11.9، 4.1، 3.7، 1.6 و 1.5 درصد بوده است.

برآورد تولید ناخالص داخلی بر اساس نقاط مخارج نهایی در سه ماهه چهارم سال 1400 به ترتیب «هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه مصرف نهایی بخش عمومی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» را به قیمت‌های ثابت در سال 1395 نشان می‌دهد. رشد 7.2، 16.3 و 14.4. درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل. در این مدت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب 15.1 و 13.5 درصد بوده است.

مولفه های رشد اقتصادی در سال 1400

بررسی عملکرد رشد اقتصادی از نظر فعالیت اقتصادی در سال 1400 نشان می دهد که رشد ارزش افزوده گروه های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنعت و معدن» و «کشاورزی» در سال جاری برابر است. 6، 5، 10.1، 1.1 و 2.6 درصد است که به ترتیب 3.6، 0.8، 0.3 و 0.3 واحد درصد در رشد اقتصادی 1400 سهم دارد. رشد 6.5 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سال 1400 عمدتاً. با توجه به تغییرات در بخش‌های «اداره دولتی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «حمل و نقل و انبار»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «آموزش و پرورش» «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» به حساب می‌آید. برای رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصد. همچنین در سال جاری بخش‌های خدماتی مانند «اسکان و غذا»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر خدمات» با بهبود قابل توجه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب 28.2، 15، 8 و 14.6 درصد نسبت به سال قبل که نشان می دهد با اقدامات مناسب در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون دولتی و ابتکارات بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت اینترنت، اثرات منفی بحران کرون بر فعالیت در این سرویس وجود دارد. بخش عمده آن افزایش یافته است. افزایش قابل توجه ارزش افزوده گروه نفت در سال 1400 عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل است.

  جزئیات جدید بازنشستگان از آیدی

در طول سال گزارش، ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت در سال 1395 نسبت به سال 1395 3.3 درصد افزایش یافته است. به طور مشخص در این بخش، رشد شاخص تولید کارگاه های صنعتی بزرگ با 100 نفر و بیشتر – با سهمی حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت – نسبت به سال 1399 معادل 3.1 درصد است. بررسی رشد شاخص به تفکیک صنعت (طبق کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در سال 1400 از 24 گروه اصلی، 20 گروه (با ضریب معناداری 87.6 درصد از شاخص کل) رشد مثبت داشته اند. تولید؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد به دست آمده در سال جاری داشته اند، صنایع دارویی و فرآورده های شیمیایی و گیاهی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و انتقال برق و لوازم برقی می باشد. “و” صنایع غذایی”. در مقابل رشد شاخص تولید 4 گروه صنعتی نسبت به سال قبل منفی است.

برآورد تولید ناخالص داخلی بر اساس نقاط مخارج نهایی در سال 1400، «هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی» و «هزینه مصرف نهایی بخش دولتی» را به قیمت ثابت در سال 1395 با نرخ رشد به ترتیب 9/3 و 3/8 درصد نسبت به سال قبل نشان می دهد. من از آن لذت بردم. در سال جاری عملکرد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نسبت به سال 1399 بدون تغییر باقی ماند که این امر ناشی از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 12.5 و -1.1 درصد است. لازم به ذکر است رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات در تمامی فصول سال 1400 مثبت بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد است. .

  شناسایی 4312 بیمار جدید عروق کرونر / 3328 بیمار جدی است

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید