بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش داد

13060 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، بررسی وضعیت بازار ارز در هفته جاری نشان می دهد بانک مرکزی در حال افزایش قیمت دلار است و عامل روانی برای بازار ارز ایجاد کرده است تا قیمت ها به شدت کاهش پیدا نکند و فعالان بازار از دست زدن به آن خودداری کنند. فروش با قیمت های پایین

بورس ملی در هفته جاری بدون توقف قیمت دلار را در بورس ملی افزایش داد و همین عامل باعث شد تا قیمت ارزها کاهش نیابد و در مرز 32 هزار تن متوقف شود.

کاهش زیان بانکی در صورت های مالی جدید سومین مورد را نشان می دهد “بازی پانزی” برای نجات بانک‌هایی که دو بازی قبلی پانزی را کافی نمی‌دانند و خواهان جهش ارزی جدید هستند، با قیمت تکانه‌های بخش واقعی اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است، تورم ادامه پیدا کند و عمومی شود. فقر گسترش خواهد یافت

حقوق کارمندان دولت از 32000 دلار به کمتر از 350 دلار معادل 1385 دلار کاهش یافته است، یعنی مردم در 15 سال گذشته هیچ سهمی در کیک اقتصادی نداشته اند.

پایان /

  بانک مرکزی در بازار ارز با مشکل مواجه است

دیدگاهتان را بنویسید