بانک های خصوصی برندگان بزرگ شوک های قیمت ارز هستند

10091 خبر اولیه

بانک‌های خصوصی، شرکت‌های صنعتی و معدنی، ثروتمندان و دولت بزرگ‌ترین برنده‌ها و مردم (به‌ویژه نیروی کار) بزرگ‌ترین بازنده شوک‌های قیمت ارز هستند. با تکانه‌های قیمت ارز (از جمله سپرده‌های جدید)، ارزش سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های خصوصی به دلار با 55 درصد کاهش به بیش از 140 میلیارد دلار رانت رسید.

در شرایطی که ارز ترجیحی حذف می شود، به جای کاهش قیمت ارز نیما، برای ثابت نگه داشتن میانگین قیمت ارز و حفظ قدرت خرید مردم، رسانه های زرد و اقتصاد رانت خواری بانک های خصوصی و صنعتی. و شرکت های متقاضی مستمری معدن، سهام آزاد دلار را راه اندازی می کنند و خواهان افزایش قیمت ارز نیما هستند.

دلیل اصلی تشدید گروه های فشار برای افزایش قیمت دلار در شرایطی که ارزش واقعی دلار به شدت کاهش یافته است، ناکارآمدی و فساد بانک های خصوصی و شرکت های صنعتی و معدنی رانت خوار است. بانک های خصوصی به دنبال نرخ های سود واقعی منفی هستند و آژانس های اجاره به دنبال حاشیه سود ناشی از افزایش قیمت ها هستند.

پایان /

  مضرات چای سیاه - چرا زیاد چای ننوشید

دیدگاهتان را بنویسید