بانک ها باید کفایت سرمایه خود را افزایش دهند

12550 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عدم پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تاثیر این مشکل بر افزایش تورم گفت: بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همین را مطالبه می کنند. مبلغ از دولت

وی افزود: بانک ها یک سری مطالبات از دولت و یک سری تعهدات به بانک مرکزی دارند، پیشنهاد ما که مطرح شده این است که بانک ها کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که اگر این اتفاق افتاد ما نیز می توانیم خودمان را وصول کنیم. الزامات از آنها .کاهش.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خانه ملت اظهار کرد: راه حل این است که تمامی مطالبات در یک چرخه رسیدگی شود. به عنوان مثال بانک ملی از دولت مطالباتی دارد و باید آن مطالبات را از دولت وصول کند، بنابراین مشکل فقط بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیست، بلکه بخشی دیگر از آن مطالبات به دولت واگذار شده است و اگر این چرخه به درستی بچرخد، می توانیم تقاضاهای خود را کاهش دهیم

پایان/

  قیمت لوازم خانگی تعدیل شد

دیدگاهتان را بنویسید