بحران کم آبی در کشورهای عربی در حال افزایش است

به گزارش سرمقاله، روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن از کمبود منابع آبی در کشورهای عربی نوشت، کشورهای خاورمیانه و سازمان های بین المللی نسبت به کمبود منابع آبی هشدار داده اند. سازمان های بین المللی دلیل کمبود آب در این کشورها را به مشکلات جغرافیایی و تغییرات اقلیمی خاورمیانه مرتبط می دانند.

اندیشکده آلمانی “پوتسدام” نوشت که 40 درصد از ساکنان جهان به زودی از کمبود منابع آبی به دلیل تغییرات آب و هوایی رنج خواهند برد.

گزارش های سازمان ملل همچنین نشان می دهد که 17 کشور از 22 کشور عربی در خط آبی فقر یا زیر آن زندگی می کنند. 12 کشور عربی زیر خط آبی فقر زندگی می کنند. 16 کشور در سراسر جهان تا سال 2040 با خطر خشکسالی مواجه خواهند شد. یک سوم جمعیت جهان تا سال 2025 با کمبود آب مواجه خواهند شد.

14463 خبر اولیه

در بخشی از گزارش روزنامه القدس العربی می خوانیم: عمان در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با کمبود آب مواجه است و سالانه 500 متر مکعب آب پاسخگوی نیاز عادی شهروندان این کشور است.

عربستان نیز سه دهه متوالی از آب های زیرزمینی خود برای کشاورزی استفاده کرده است، اما این مشکل منتج به سود نبوده و منجر به کاهش منابع آبی آن کشور شده و سهم هر فرد از 166 متر مکعب در سال 1987 به 71 متر کاهش یافته است. مکعب در سال 2018 وارد شد.

اردن دومین کشور جهان از نظر کمبود منابع آبی است. پیش بینی می شود تا سال 2040 سهم سالانه هر شهروند اردنی به 60 متر مکعب برسد.

  ترس از انتقام از جان پمپئو / از من و ترامپ محافظت کنید. تهدید ایران بی سابقه است

مصر نیز با کمبود منابع آبی مواجه است. سهمیه سالانه هر نفر از جمعیت 630 متر مکعب است. بیش از 62 درصد مردم یمن با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) همچنین پیش بینی کرده است که حدود 4 میلیون شهروند لیبیایی در دسترسی به منابع آب آشامیدنی با مشکل مواجه خواهند شد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید