بخشنامه اعطای وام ازدواج

12213 خبر اولیه

به گفته هیئت تحریریه، به موجب بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه کل کشور سال 1401 و جزء (1) بند قانونی مذکور:

بانک مرکزی موظف است 100 درصد (100 درصد) باقیمانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (50 درصد) قرض الحسنه جاری وجوه موضوع این بند را با اولویت اول از طریق بانک های موجود تأمین کند. سپرده های شبکه بانکی

بانک ها نیز مکلف به پرداخت تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری متقاضی حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا ضامن معتبر هستند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بند بر عهده بانک مرکزی و بانک های موجود و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می شود و ممکن است توسط مقامات ذیصلاح پیگیری شود:

بر این اساس، وام ازدواج هر یک از زوجین که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1397/01/01 می باشد، یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال با بازپرداخت ده ساله می باشد. تسهیلات ازدواج قرض الحسنه برای زوجین زیر بیست و پنج سال و بانوان زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال است. تمامی بانک ها موظفند تعداد خدمات ازدواج کرز الحسنه پرداختی به صورت ماهانه و تعداد افراد منتظر دریافت این خدمات را اعلام کنند.

همچنین بر اساس مفاد ماده (50) قانون جامع خدمات ایثارگران، افراد موضوع آن قانون مشمول دو برابر وام ازدواج افراد عادی می شوند.

در پایان تاکید می شود شبکه بانکی باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه نسبت به ابلاغ به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور و کپی ابلاغیه مربوطه به آن بانک اقدام کند.

  در مورد یارانه معیشتی و نقدی تصمیمی نداریم

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید