بدهی دولت به بانک مرکزی سه ماه متوالی منفی است/ هشت برابر بدهی دولت روحانی

گروه اقتصادی-رجانیوز: با تدابیر دولت سیزدهم برای عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین، اردیبهشت و خرداد 1401 برای سه ماه متوالی کاهش یافت. در فروردین 1401 بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد کاهش یافت. در اردیبهشت 1401 بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد و در خرداد نیز 9 درصد کاهش داشته است.

1110070 خبر اولیه

این آمار نشان می دهد که دولت سیزدهم نه تنها از بانک مرکزی وام نگرفته بلکه توانسته بخشی از وام های دولت قبل را به بانک مرکزی بازپرداخت کند.

و این در حالی است که در هشت سال دولت قبل بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 8 برابر شد.

  شاهین و کوئیک در پنجمین بازار مصرف خودرو

دیدگاهتان را بنویسید