برگ برنده روسیه در بازار انرژی اروپا

6905 خبر اولیه

وال استریت ژورنال اروپایی درباره بحران انرژی و سوخت در اروپا گزارش می دهد: «در سال های اخیر کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند در چارچوبی جداگانه قرارداد گازی امضا کنند تا نفوذ و قدرت روسیه در بازارهای انرژی روسیه تضعیف شود.» بنابراین وابستگی به گاز قیمت نفت آنها بر آن تاثیر نمی گذارد.

اکنون اما اروپایی ها با وضعیتی مواجه هستند که قیمت نفت همچنان پایین است، اما قیمت گاز به شدت افزایش یافته است.

این معادله قیمت گاز که توسط کشورهای اروپایی به روسیه پیشنهاد شده است، جواب نمی دهد. امروز قیمت بنزین به صورت ساعتی در حال افزایش است و ربطی به رکود بازار نفت ندارد.

اروپایی ها متوجه شدند که قرارداد گاز آنها با مسکو اشتباه بوده و قیمت گذاری باید به قیمت جهانی نفت بستگی داشته باشد.

امسال قیمت گاز برای کشورهای اروپایی نسبت به سال گذشته 30 میلیارد یورو افزایش یافته است و این افزایش قیمت بیش از هر عامل دیگری به افزایش قدرت و نفوذ روسیه در بازارهای انرژی اروپا کمک کرده است.

نگرانی ها در مورد قدرت و نفوذ فزاینده مسکو در اتحادیه اروپا در حال افزایش است، زیرا برآوردها حاکی از آن است که راه اندازی پروژه Stream 2 می تواند موقعیت و نفوذ کرملین را در عرصه بین المللی از جمله در اروپا بیشتر تقویت کند.

پایان /

  جزئیات در مورد طراحی جدید بنزین پایگاه اطلاع رسانی راجا

دیدگاهتان را بنویسید