بمب اقتصادی مجلس تحقیقاتی را در مورد بانک ها آغاز کرده است

به گزارش هیأت تحریریه، هیئت بازرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی با ارسال نامه ای به مدیران اجرایی 25 بانک، اطلاعات مالی ده ساله منتهی به سال 1400 را درخواست کرد که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شدند.

مجلس در این نامه با تاکید بر قانون، تلویحا موسسات و بانک ها را تهدید کرد که در صورت عدم ارسال صحیح مفاد درخواستی، عوامل قوه قضائیه را ارائه خواهند کرد.

13551 خبر اولیه

پایان /

  سرقت اطلاعات در مورد شرکت تسلا - بررسی رسانه های تحریریه

دیدگاهتان را بنویسید