بهتر است کشاورزی تعطیل شود

به گفته هیئت تحریریه، کشاورزی در برخی از نقاط کشور به دلایل فنی و کارشناسی و مبتنی بر دانش بشری باید با روش های روز تعطیل شود، زیرا ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان ایجاد نکرده و سطح زندگی آنها را ارتقا نداده است. درآمد ملی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

9117 خبر اولیه

یعنی استفاده از آب در ایران به عنوان عنصر تولید با ارزش افزوده برابر با کشورهای کم درآمد است و نمی تواند به افزایش درآمد ملی و سطح زندگی کشاورزان کمک کند که این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد.

اول، یک فرض کلیشه ای وجود دارد که آب باید برای کشاورزی در هر مکان و هر زمان استفاده شود. در حالی که در برخی حوزه ها ارزش افزوده صنعت و معدن از کشاورزی بیشتر است (با در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی) و صرف آب برای محصولات کم ارزش غیر استراتژیک منطقی نیست. این مشکل در مناطقی که تراکم جمعیتی پایینی دارد، بارزتر است.

نکته دوم در روش های کشاورزی بحث برانگیز است که در ایران به دلیل توان مالی پایین کشاورزان و عدم نقش دولت برای پرکردن این خلاء مانند همه کشورهای صنعتی از روش های قدیمی ساده و ارزان استفاده می شود که آب زیادی دارد. مصرف شود. نهاد حکومتی ایران به اندازه دولت های نئولیبرالی مانند انگلیس و آمریکا در اقتصاد نقش مهمی ندارد و همه چیز را به باندهای خصوصی رانت خوار سپرده است که یکی از قربانیان آن کشاورزان هستند. کشاورزانی که به دلیل نبود دولت بهینه در معرض صنعت هستند.

  طالبان دیدار خود با احمد مسعود در تهران را تایید کردند

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید