به کدامین گناه

این یک بچه سوری نیست، این ماشین من است، داعشی یا هدف قرار نگرفته توسط گروهی از جانوران که این بلا را سرش بیاورند چون مادرش اهل چاد بود! فردا روز #آزادی است!

  تعیین سهمیه استانی محرومیت زدایی در بودجه 1401

دیدگاهتان را بنویسید