بیانیه آیت الله نوری در محکومیت چاپ فرانسه

وزارت آموزش و پرورش – رجانیوز: مرجع تقلید شیعیان گفت: اهانت به مقام رهبری شیعه توسط اربابان صهیونیست آنها انجام شد اما این حلقه بدبخت آمریکا، عربستان، صهیونیسم و ​​فرانسه بدانند که با توهین به جایی نمی رسند.

من گزارش میدم رجانیوزمتن پیام آیت الله حسین نوری همدانی در پی اهانت نشریه فرانسوی به مقام رهبری و مرجعیت شیعه به شرح زیر است:

به نام خدا

متأسفانه در کشوری که مدعی آزادی و تمدن است، بی شرمانه ترین اعمال را در سالهای اخیر انجام داده و پیوسته به اعتقادات پاک ملتها توهین کرده و به مقدسات مسلمین جسارت کرده است.

شکی نیست که اهانت های گذشته به ساحت نورانی و مقدس قرآن کریم و پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اخیراً به مقام قدرت و رهبری شیعیان بوده است. در زمان اربابان صهیونیست، اما این حلقه نامبارک آمریکا، عربستان، صهیونیست ها و یارانشان مانند فرانسه، بدانند که با توهین و جسارت به جایی نمی رسند، بلکه ملت ها را بیدارتر و مصمم تر برای مقابله با استکبار می کند. .

من توهین این نشریه را محکوم می کنم و از سازمان های بین المللی جهان اسلام می خواهم که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

  در حوزه مقررات واردات خودرو، سطح آگاهی نمایندگان و مردم بیش از همه مورد آزار قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید