بیشتر دستگاه های خودپرداز بانک ها به سیستم ماهیگیری متصل بودند

10010 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده گفت: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیادی، علاوه بر تجهیز درگاه های بانکی از جمله اینترنت بانک و موبایل بانک، اپلیکیشن های پرداخت و زیرساخت های پیامکی، از شبکه بانکی بخواهید دستگاه خودپرداز بسازد «خود را به سیستم ماهیگیری مجهز کنید تا امکان ثبت، تأیید، انتقال و درخواست چک از طریق دستگاه های خودپرداز فراهم شود.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی در خصوص بانک هایی که دستگاه های خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نیست، گفت: حدود 4000 دستگاه خودپرداز دارند و بانک های اقتصاد نوین و کشاورزی نیز در این زمینه مهم ترین اقدامات فنی را انجام داده اند. منطقه بوده و به زودی آماده ارائه خدمات در این منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به آمار استفاده از روش های مختلف بررسی تراکنش ها گفت: طبق بررسی های انجام شده 75 درصد از تراکنش های ثبت، تایید، انتقال و درخواست چک از طریق اینترنت بانک ها و موبایل بانک ها انجام می شود و محبوبیت کلی این ابزارها به میزان قابل توجهی است. بسیار بالا همچنین 20 درصد فرآیندهای ثبت نام از طریق اپلیکیشن های پرداخت و 5 درصد از این عملیات از طریق سامانه پیامکی، دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه پایان خرداد ماه آخرین مهلت اتصال دستگاه های خودپرداز بانک ها به سامانه صیاد است، تاکید کرد: مرکزی بانک مرکزی تا زمان اتصال همه دستگاه های خودپرداز به این سامانه به این کار ادامه می دهد.

  44 بیمار مبتلا به کووید 19 شب گذشته جان خود را از دست دادند

دیدگاهتان را بنویسید