تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد

9846 خبر اولیه

با توجه به تبصره ماده (13) قانون مذکور و عدم شروع به کار نظام مودیان و با توجه به الزام قانونی قسمت اخیر ماده مذکور تا شروع به کار نظام مودیان، مقررات ثبت نام، نحوه تسلیم اظهارنامه و رسیدگی به آن طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/13 و اصلاحات بعدی آن به طوری که تا زمان شروع به کار سامانه مودیان فقط مشمولان هشت گانه (مرجع ماده 18 قانون) قانون مصوب 1387) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهد بود.

سایر عناصر مانند تعاریف، تاریخ الحاق، منبع، نرخ، معافیت، استرداد، مالیات بر کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه توزیع، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، حل اختلاف و رسیدگی مالیاتی موضوع جدید قانون (در حال اجرا) از 1400/10/13).

پایان /

  پروتکل جدید سازمان بهداشت جهانی؛ مجوز کشتن یک کودک صادر شده است

دیدگاهتان را بنویسید