تامین اعتبار برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

14396 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، بر اساس مصوبه هیات وزیران، سقف تسهیلات انفرادی در سال 1401 بر اساس مقررات ملی ساخت و ساز برای 200 هزار واحد مسکونی روستایی، مبلغ 2 میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی تعیین شد. و فروش بازپرداخت (مجموع 20 سال).

شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع این تصویب نامه شامل رعایت 5 سال سکونت دائم در روستا، عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (درج شده در فرم بانک «ج») و ارائه سند مسکن روستایی است. برای استفاده از خدمات بانک اپراتور.

سود سهم متقاضی از تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و بر اساس قانون جهش مسکن، وزارت راه و شهرسازی/صندوق مسکن ملی موظف است به سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده) یارانه پرداخت کند. با سهم متقاضی و درصد مصوب هیئت پول و اعتبار) برای مدت مشارکت. فروش و فروش اقساطی مدنی (مجموعاً به مدت 20 سال) برای تضمین و پذیره نویسی موضوع این تصویب نامه از منابع صندوق ملی مسکن هزینه های فوق پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل پرداخت می شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط مندرج در این مصوبه را در قالب سامانه ملی املاک و مسکن کشور رعایت کند. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تخصیص سهمیه بانک های عامل به تفکیک سهمیه تسهیلات را تعیین کند. برای هر استان برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط و ورود اطلاعات به سامانه ملی املاک و مسکن کشور، آنها را برای اخذ تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساخت و ساز وارد می کند.

  ضریح جدید حضرت زینب (س) افتتاح شد.

وزارت راه و شهرسازی گزارش اجرای این مصوبه را به شورای عالی مسکن ارائه کرد و این وزارتخانه وظیفه نظارت بر اجرای مصوبه را بر عهده دارد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید