تامین 50 درصد درآمد کشور در استان تهران

به گزارش رجانیوز، نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد که بیش از 50 درصد از درآمد کشور اعم از درآمد مالیاتی ملی و استانی و درآمد سایر دستگاه های اجرایی در استان تهران خواهد بود. ارائه شده است.

داود طبرسا از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گزارشی از مجموع منابع بودجه ای استان تهران در 12 ماهه سال 1400 و چهار ماهه اول سال 1401 به ایرنا ارائه کرد.

وی با مقایسه عملکرد کل درآمدهای استان نسبت به بودجه مصوب و مدت مشابه سال قبل گفت: کل درآمد مصوب استان تهران نسبت به سال گذشته 55 درصد و درآمد مالیاتی مصوب نیز افزایش داشته است. 57 درصد در سال جاری.

مدیرکل امور اقتصادی استان تهران بیان کرد: رشد مصوب مالیات های مستقیم 61 درصد و مالیات های غیرمستقیم 52 درصد است و مصوبه سایر درآمدهای استان نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: اجرای منابع عمومی بودجه استان تهران در 4 ماهه سال 1401 با جمع آوری 690 هزار میلیارد ریال نشان از تحقق 101 درصدی دارد که از این میزان درآمد مالیاتی 103 درصد و درآمد حاصل شده است. سایر دستگاه های اجرایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد پیشرفت داشته اند.

  قیمت فیلتر آب چنده؟

دیدگاهتان را بنویسید