تاپیکو به همراه پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی غدیر سهامدار بزرگترین واحد یوتیلیتی کشور شدند.

هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با خرید سهام پتروشیمی دماوند (انرژی دماوند عسلویه) به یکی از سهامداران یوتیلیتی کشور و بزرگترین و اولین هلدینگ چند محصولی پتروشیمی و نفت تبدیل شد. و صنعت گاز در کشور، سبد محصولات آن تکمیل شده است.

به گزارش رجانیوس به نقل از شستا رسانه، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با خرید سهام پتروشیمی دماوند (انرژی دماوند عسلویه) یکی از سهامداران یوتیلیتی شد. در کشور. به عنوان بزرگترین و اولین هلدینگ چند محصولی صنایع پتروشیمی و نفت و گاز کشور، سبد محصولات خود را تکمیل کرد. و در آینده به سرمایه ای مطمئن و پایدار برای آنها تبدیل شده و حرکتی اساسی در بازار سرمایه خواهد بود. این مجتمع بزرگ به عنوان یک شرکت متمرکز در دو منطقه پارس جنوبی تامین کننده برق، آب، بخار، اکسیژن و گاز 25 شرکت و پروژه پتروشیمی این منطقه در عسلویه است.

  نماینده مجلس: تخلفات خودروسازان عمدی است!

دیدگاهتان را بنویسید