تاکنون چند نفر وام بدون وثیقه گرفته اند؟

به گزارش سرمقاله، سید احسان هندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با انتشار توییتی تعداد افرادی که تاکنون وام های بدون وثیقه گرفته اند را اعلام کرد.

به گفته بانک های دولتی، بیش از 65000 نفر در سه هفته گذشته وام های خرد بدون وثیقه گرفته اند.

علاوه بر دستورات تشویقی و با مساعدت مدیران بانک، متخلفان نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

تسهیل شرایط اعتبارات خرد بر اساس اعتبارسنجی به صورت جدی ادامه خواهد داشت.

11345 خبر اولیه

پایان /

  قیمت نجومی برنج گران است

دیدگاهتان را بنویسید