تجارت خارجی این کشور بیش از 50 میلیارد دلار است

13493 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، گمرک ایران اعلام کرد: وزن تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال 68 میلیون و 103 هزار تن بوده است.

این گزارش با تشریح حجم تجارت خارجی کشور طی 6 ماهه نخست امسال از نظر آمار صادرات غیرنفتی می افزاید: در این مدت 51 میلیون و 783 هزار تن کالا به ارزش 24 میلیون و 251 میلیون دلار صادر شد که 12 می شود. ، از نظر وزنی 5 درصد و از نظر ارزشی افت و رشد 13.32 درصدی را گزارش می دهد.

این گزارش درباره میزان واردات 6 ماهه امسال می افزاید: در این مدت 16 میلیون و 320 هزار تن کالا به ارزش 26 میلیارد و 31 میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر وزنی 14.72 درصد کاهش و افزایش داشت. 13.15 درصد از نظر ارزش.

این گزارش از 5 قلم اصلی صادراتی در 6 ماهه امسال حکایت دارد: ال پی جی، متانول، بوتان مایع، گاز طبیعی مایع و فیلم پلی اتیلن 5 قلم کالای صادراتی برتر در این مدت بوده که 2 میلیارد و 17 میلیون دلار بوده است. ، یک میلیارد و 335 میلیون دلار، یک میلیارد و 165 میلیون دلار، 977 میلیون دلار و 976 میلیون دلار ارزش کل صادرات را نشان می دهد.

حدود 26.5 درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران در این مدت به 5 قلم فوق الذکر اختصاص یافته است.

این گزارش می افزاید: کشورهای مقصد اصلی صادرات کالای ایران شامل چین با ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند با ۹۰۴ میلیون دلار دلار بوده است.

  ابلاغ نحوه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در صورت اضافه برداشت و انتقال و فروش وثیقه دریافتی.

بر اساس این گزارش، برنج یک میلیارد و 218 میلیون دلاری، گندم معمولی یک میلیارد و 191 میلیون دلار، ذرت دامی یک میلیارد و 171 میلیون دلار، 5 کالای اصلی وارداتی به کشور در نیمه نخست امسال است. ، سویا به ارزش 925 میلیون دلار و تلفن همراه 867 میلیون دلار بود.

5 دسته اول کالاهای وارداتی 20.63 درصد از ارزش کل واردات در این مدت را تشکیل می دهند.

این گزارش به تشریح 5 کشور مبدأ واردات در 6 ماهه امسال می پردازد: در این مدت امارات متحده عربی با 7 میلیارد و 206 میلیون دلار، چین با 6 میلیارد و 846 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 680 میلیون دلار، هند. با یک میلیارد و 380 میلیون دلار و فدراسیون روسیه با 876 میلیون دلار 5 کشور اول مبدأ واردات بودند.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید