تحویل مواد اولیه دامی با قیمت توافقی و کمتر از قیمت درج شده

15494 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، محسن شیراوند سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگویی از عرضه مواد اولیه دامی در سامانه بازار با قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلامی خبر داد و گفت: در این راستا، مواد اولیه دامی در بازار عرضه می شود. واردکنندگان برای این مشکل نیازی به مجوز دیگری ندارند.

وی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: به منظور کاهش و به حداقل رساندن تداخل در بازار و تجارت و امکان فعالیت بخش خصوصی بر اساس سازوکارهای بازار، افزایش و کاهش قیمت مواد اولیه در بازار انجام می شود. زیر سقف قیمت برای خریدار و فروشنده رایگان است و برای این منظور نیازی به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی نیست.

پایان/

  جزئیات مراحل پنج گانه واریز/پرداخت صندوق توسعه ارز در حال انجام است

دیدگاهتان را بنویسید