تخفیف استثنایی و مستمر بیمه موتور سیکلت

14533 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، صندوق تامین خسارت بدنی بر اساس دستور وزیر اقتصاد و دارایی برای کمک به اقشار کم درآمد به ویژه دارندگان موتورسیکلت و در حدود اختیارات و ظرفیت قانون ثالث اجباری این دو پیشنهاد را ارائه کرد. بیمه مهمانی .

هدف اصلی این دو پیشنهاد ایجاد پوشش همگانی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری و همچنین کمک به اقشار کم برخوردار جامعه است.

اولین پیشنهاد به بیمه مرکزی در اختیارات مصوبه موضوع تبصره (4) بند (18) قانون بیمه شخص ثالث، اعطای حداقل 5 درصد تخفیف انحصاری و مستمر موتورسیکلت است.

همچنین با توجه به گسترش موتورسیکلت های برقی در کشور و به منظور حفظ محیط زیست و رانندگی ایمن با ریسک کم، صندوق بیمه خسارت های بدنی پیشنهاد محاسبه و ابلاغ نرخ حق بیمه موتورسیکلت های برقی مشابه موتورسیکلت های گازسوز را داد.

پایان/

  داور قطری بازی ایران و الجزایر را قضاوت کرد

دیدگاهتان را بنویسید