تخلفات متعدد اتاق بازرگانی مشهود است/ از پول اتاق برای دخالت در برخی انتخابات استفاده شد

8717 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون تحقیق و تفحص و تفحص از اتاق بازرگانی در گفت وگویی با اشاره به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی اظهار داشت: : این کمیته باید به ابهامات درآمدها و هزینه ها رسیدگی کند که در اتاق بازرگانی برگزار شد.

وی با اشاره به وجود ابهامات در درآمدهای اتاق های بازرگانی استان خاطرنشان کرد: اسنادی داریم که اتاق های بازرگانی استان برای کم بیان کردن درآمدها تخلف کرده اند و بر اساس اسناد دریافتی این ابهامات در سطح استان بسیار زیاد است. اتاق اصفهان.

رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به همه بازرگانان است و باید صرف مواردی است که در قانون مشخص شده است، تاکید کرد: تخلفات این بند به مراجع ذیربط ارجاع و با آن برخورد شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر نحوه هزینه کرد درآمدهای جمع آوری شده دارای ابهامات فراوانی است و این در حالی است که بخشی از درآمدهایی که صرف توسعه صادرات می شود برای دخالت در انتخابات خاص استفاده شده تا نتیجه را مطابق میل عده ای تغییر دهد. با آن برخورد می کنیم ما این کار را جدی انجام خواهیم داد.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون تشکیل شده تخلفات را بررسی و اعلام می کند، گفت: درآمدهای وصول شده در اتاق بازرگانی طبق قانون مصوب مجلس باید صرف اموری شود که از جمله آن توسعه و پیشرفت صادر کرد، اما این اتفاق نیفتاد و به جای این مبلغ هزار میلیارد تومان برای دریافت سود آن در بانک واریز شد.

  تورم 10 درصدی در آمریکا در صورت حمله روسیه به اوکراین

وی با تاکید بر اینکه شورای اسلامی تاب سوء استفاده از قوانین را نخواهد داشت، گفت: موارد بسیاری از این تخلفات گسترده وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود زیرا بر اقتصاد کشور از جمله بودجه تاثیر می گذارد.

رضاخواه با بیان اینکه پرونده ها و مستندات رسیدگی شده هنوز به قوه قضائیه تحویل نشده است، تاکید کرد: طبق مستندات هیچ دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد و با توجه به صرف بیت المال، انتخابات لغو و در آنجا برگزار می شود. انتخابات جدید خواهد بود

منبع: ایرنا

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید