تدوین برنامه هفتم با متدهای جدید

16321 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مسجدی رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست با اشاره به تدوین پیش نویس برنامه هفتم توسعه گفت: در یک سال گذشته علاوه بر مطالعات تخصصی در دو پژوهشکده سازمان برنامه و بودجه، در سال 1394، در سال 1394، در سال 94 در سال 1394، در سال 94 در سال 1395، در سال 1394، برنامه هفتم توسعه نیز تدوین شد. اطلاعات لازم در زمینه مسائل آب، کشاورزی و محیط زیست نیز برای تهیه برنامه هفتم تهیه شده است.

وی با اشاره به اهمیت آسیب شناسی برنامه های عمرانی سال های گذشته گفت: گزارش اجرای سالانه برنامه ششم توسعه هر ساله تهیه می شود و مسائل، مشکلات و چالش های برنامه ششم شناسایی می شود و در حال حاضر نیازی به برنامه ششم نیست. کار تحقیقاتی در زمینه آسیب شناسی.

رئیس آب، کشاورزی و محیط زیست، تدوین برنامه هفتم توسعه را وارد مرحله شناسایی راه حل ها دانست و ادامه داد: دستگاه های اجرایی کنترل خسارت، مطالعات موقعیت شناسی و گزارش های اجرایی برنامه های قبلی را برای یافتن راهکارهای مناسب در نظر گرفته اند. برای عدم تکرار آسیب ها باید در برنامه هفتم ارائه شود.

مسجدی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تهیه برنامه هفتم گفت: در یک سال گذشته اتاق فکر مجزایی در سه موضوع اصلی آب، کشاورزی و محیط زیست تشکیل و جلساتی با حضور در این حوزه برگزار شد. از کارشناسان دانشگاهی و صاحب نظران در زمینه برنامه ریزی و آماده سازی انجام شد و روی تدوین برنامه کار شد.

وی با بیان اینکه تدوین برنامه هفتم در مرحله نهایی خود قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تحقیق جدیدی صورت نگرفته و در این مرحله تلاش می شود تا یافته ها مدون شود.

  از مهدی هاشمی تا سلبریتی ها/ ۲ نکته درباره رفتار دستگاه قضایی با سلبریتی ها

رئیس آب، کشاورزی و محیط زیست با اشاره به اینکه امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم مطرح شده است، ادامه داد: در حوزه امنیت غذایی بیش از دو سال است که کمیسیونی با همکاری بین نهادی تشکیل شده است. سال هاست تا سند بالادستی امنیت غذایی دانش بنیان آماده تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی شود.

مسجدی ادامه داد: با وجود سند دانش بنیان امنیت غذایی، حدود 80 درصد از برنامه ها در حوزه امنیت غذایی شناسایی شده و از این سند در تهیه برنامه هفتم استفاده می شود.

رئیس آب، کشاورزی و محیط زیست رویکرد برنامه هفتم را متفاوت از برنامه های قبلی دانست و افزود: برنامه ریزی در برنامه هفتم از یک مشکل تبدیل شده و موضوع محوری در اولویت قرار گرفته است.

مسجدی به نقل از سازمان برنامه و بودجه افزود: تهیه برنامه هفتم با روش های جدید انجام می شود و طبیعتا روش های جدید سختی های خود را دارد که طبق تعریف موجود مراحل نهایی سازی به خوبی انجام می شود.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید