ترانزیت کامل ریلی قزاقستان از ایران به اروپا آغاز شد

ترانزیت کامل ریلی قزاقستان از ایران به اروپا آغاز شد

  شوخی وزیر اقتصاد با ایران خودرو و سایپا!

دیدگاهتان را بنویسید