تسویه 87 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل

گروه اقتصادی _ رجانیوز: دولت از ابتدای امسال تاکنون 87 هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال های گذشته و کل تعهدات باقی مانده تا پایان سال را برای تسویه اصل و سود اوراق سال قبل پرداخت کرده است. سال 87.6 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا، بر اساس قانون بودجه سال 1401، دولت می تواند در سال جاری 118 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال 1401 تاکنون دولت 89.2 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است که از این میزان، 35 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. هزار میلیارد از این اوراق غیرنقد و 54.2 هزار میلیارد تومان آن نقد است.

* اجرای انتشار سالانه اوراق مالی اسلامی با ضمانت نامه دولتی به تفکیک نقدی و غیرنقدی.

4(181) خبر اولیه

بر این اساس فروش اوراق دولتی از 10500 میلیارد تومان در سال 1393 به 202465 میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافت اما در سال 1400 این میزان به 182500 میلیارد تومان کاهش یافت و بر اساس برنامه ریزی انجام شده میزان فروش اوراق در سال 1401 کمتر خواهد بود. در سال 1400

اساساً بر اساس این گزارش، دولت در سال جاری باید 174 هزار و 642 میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال های گذشته را بازپرداخت کند. طبق جدول زیر، دولت تا پایان سال 1405 باید 522 هزار و 178 میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.

3(278) خبر اولیه

از ابتدای امسال تا تاریخ این گزارش 87 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال های گذشته را پرداخت کرده است که شامل 65 هزار میلیارد تومان اصل و 21 هزار و 900 میلیارد تومان سود این اوراق است. لازم به ذکر است مجموع بدهی های باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال های گذشته 87.6 هزار میلیارد تومان است.

  بیرون کشیدن اصلاح طلبان از آب کدر اغتشاشات/ امنیت و آرامش کشور قربانی منافع جناحی است

2(462) خبر اولیه

اجرای تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سال های اخیر نشان می دهد که در سال 1400 در مجموع 95.8 هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق تسویه شده است و در سال 1399 در مجموع 59.6 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. اصل و سود این اوراق

جدول زیر نتایج تسویه اصل و سود اوراق قرضه دولتی در سال های اخیر را نشان می دهد:

1(634) خبر اولیه

بر اساس این گزارش، از آنجایی که استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت است، فروش مازاد اموال و اوراق به عنوان کم ریسک ترین راه به جای استقراض از بانک مرکزی دنبال شده است و البته در این زمینه دولت بر این باور است که این امر موجب فروش اوراق به گونه ای می شود که کمترین اثر منفی را بر سایر بازارها داشته باشد.

بنابراین دولت در ماه های پایانی سال جاری 89.2 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد و رقمی نزدیک به این یعنی 87 هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شد و در واقع این ابزار نیز به حداقل مورد استفاده قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید