تصویب پیشنهاد تحریریه در دولت

12289 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، چند روز پیش موسسه تحقیقات تحریریه در یادداشتی پیشنهاد داده بود که دولت ساعات کاری کارمندان را در ماه مبارک رمضان تغییر داده تا کارمندان بتوانند از این ماه پرهزینه بهره بیشتری ببرند.

خوشبختانه امروز دولت این پیشنهاد را پذیرفت و ساعات کاری کارمندان را در ماه مبارک رمضان تغییر داد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در این خصوص می نویسد: این تصمیم مطابق بند (3) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد زمینه های لازم برای استفاده کارکنان از فضایل و معنویت ماه مبارک رمضان و ایجاد فرصت مناسب برای تزکیه و بهره مندی از برکات فراوان این ماه شریف و نورانی.

بر این اساس در تمامی استان ها به جز تهران، کار اداری از صبح یک ساعت دیرتر شروع و بعد از ظهر یک ساعت و نیم زودتر به پایان می رسد.

در تهران ساعت شروع فعالیت اداری ساعت نه (9) صبح و ساعت پایان چهارده و سی دقیقه (14:30) تعیین شد.

تمام فعالیت های فوق برنامه قبل یا بعد از ساعت کاری انجام می شود.

همچنین ساعت کاری ادارات و بانک ها از روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان آغاز می شود.

بر اساس این تصمیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ساعات کار بانک ها را به گونه ای تنظیم کند که حداقل 30 دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان ها شروع شود.

کلیه فعالیت های فوق برنامه قبل و بعد از شروع ساعت کاری و یا بعد از پایان ساعت انجام می شود.

  با تصویب هیأت وزیران بی شک متخلفان جریمه خواهند شد

همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران، برنامه ریزی سفر کارکنان باید به گونه ای باشد که در ساعت مقرر در محل کار حضور یافته و در پایان زمان توافق شده محل کار خود را ترک کند.

کمبود نیروی کار ناشی از اجرای این مصوبه در ماه مبارک رمضان برای شاغلین مشمول دورکاری طبق مقررات مربوط و با رعایت سقف تعیین شده در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق دورکاری و برای سایر شاغلین از طریق دورکاری. کار غیر از مواردی که در آیین نامه ها یا برنامه های مربوطه برای آموزش شخصی و فوق برنامه مشخص شده است، موضوع ماده. (93) قانون مدیریت ملی جبران خواهد شد.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید