تعریف علی آقامحمدی از فاطمی امین وزیر صمت!

12235 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله به نقل از شاتا، علی آقامحمدی یکی از اعضای شورای تشخیص تاکید کرد: هدف اصلی از تاسیس این وزارتخانه ادغام مسئولیت ها در چارچوب مسئولیت ها و خدمات مشترک بخش های تجارت، صنعت و معدن بوده است. رویداد عملیاتی است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه منابع انسانی برای دستیابی به اهداف تعالی سازمانی در هر مجموعه، گفت: اهداف هر سازمانی بدون رشد واقعی نیروی انسانی آن محقق نمی شود و این رشد باید در فرآیند کار و با پیوست اتفاق بیفتد. از سیستم های آموزشی

یکی از اعضای شورای تشخیص با توجه به عنوان سال تاکید کرد: تمرکز بر نیروی کار متحول است.

آقامحمدی گفت: ملاک ما برای تحقق اهداف سال دو برابر شدن آمار در حوزه فعالیت های دانش بنیان در کشور است.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدواریم این وزارتخانه بتواند این روند را به خوبی مدیریت کند.

عضو شورای تشخیص تاکید کرد: اگر نگاه فعلی به مشکلات در اجرای فرآیندهای صدور مجوز و سایر خدمات مرتبط مبتنی بر عدم همکاری ذی نفعان باشد، تغییر اساسی مطلوب حاصل نخواهد شد.

پایان /

  روایتی از بازدید میدانی معاون اول رئیس جمهور از مغازه ها

دیدگاهتان را بنویسید