تعهدات مؤدیان موضوع تبصره ماده 100 در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده.

13571 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، شاهین مستوفی با تاکید بر رویکرد تعاملی نظام مالیاتی با مودیان گفت: خدمات مشمول این تبصره معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به 100 برابر افزایش یافته است. 48 میلیارد ریال.

مستوفی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بر اساس مصوبه مندرج در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم، شرکت ها یا گروه هایی را که فروش سالانه کالا و خدمات آنها بر اساس معافیت مقرر در ماده (84) انجام می شود، حذف کند. ) این قانون وظایف خاصی از قبیل نگهداری اسناد موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین و وصول مالیات این مودیان را به صورت یکباره انجام می دهد.

مدیرکل دیوان محاسبات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به افزایش هزینه های مالکان و کارکنان در ایام ولیعهدی، سودآوری فعالیت ها مطابق ماده 219 قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم وجود سند و مدرک می باشد. ارائه شده و شواهدی برای تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده می شود، به طور قابل توجهی برای این گروه از مودیان تعدیل می شود و نسبت بین تشخیص مالیات سال قبل و مالیات 1400 ساله در نظر گرفته می شود. اما مؤدیانی که از مالیات مقطوع محاسبه شده ناراضی هستند، همچنان می توانند به جای ارائه فرم موضوع تبصره به ماده، اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم کنند. 100 و مالیات ثابت محاسبه شده را بپذیرید.

وی تاکید کرد: در صورتی که صاحبان شرکت ها به جای استفاده از تبصره ماده 100، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، اما مدارک مالی لازم را نداشته باشند و در زمان ممیزی مدارک مربوطه را به ماموران مالیاتی ارائه نکنند. با عواقب آنها با موارد زیر روبرو خواهند شد:

  دو کامیون نظامی آمریکایی در الحسکه سوریه در آتش سوختند

1. عدم معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد و فعالیت های کتمان.

2. عدم استفاده از ضریب اصلاحی در نظر گرفته شده برای محاسبه مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و محاسبه مالیات به نرخ ماده 131 که در این صورت مبلغ مالیات متعلق بالاتر از مالیات تعیین شده برای آنها تعیین خواهد شد.

3- جریمه فرار از درآمد در رابطه با مالیات متعلق به اطلاعاتی است که در اظهارنامه ثبت و قید نشده باشد.

وی خاطرنشان کرد: هنگام استفاده از فرم برای یادداشت های ذیل هنر. 100 فقط شامل اطلاعات گردش دستگاه‌های کارتخوان و ابزار پرداخت بانکی است، اما در رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی گردش کلیه حساب‌های درآمدی بانک بررسی و حسابرسی می‌شود.

مستوفی افزود: بنگاه هایی مانند بنگاه های معاملات ملکی، نمایندگی های خودرو، آژانس های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معاملات ملکی که مدعی هستند بخشی از وجوهی که از طریق دستگاه های کارت خوان بانکی به حساب آنها واریز می شود، فروشی نیست، قابل استفاده برای فروش هستند. سند خود را در قالب سی دی از طریق اتحادیه ها یا اتحادیه های مرتبط با معاونت درآمد مالیاتی سازمان مالیاتی ارسال و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب کنید.

مدیرکل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 84 قانون مالیات های مستقیم میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات بر حقوق از یک یا چند منبع مشخص شده است. هر ساله در قانون بودجه سنواتی بر اساس بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، در صورتی که بیش از 48 میلیارد ریال باشد، نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند و باید اظهارنامه کنند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید