تفاوت فاحش قیمت هر متر مسکن در آمار

13926 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، ۱۸ مردادماه بانک مرکزی متوسط ​​قیمت هر مترمربع خانه در تهران را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد. در حالی که یک روز قبل مرکز آمار این عدد را 44.8 میلیون تومان اعلام کرده بود.

سامانه املاک مبنای به دست آوردن اطلاعاتی از بازار مسکن در تهران است که هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی از آن استفاده می کنند، اما ظاهراً نمونه مرکز آمار بر اساس روش لذت جویانه است که میانگین موزون را محاسبه می کند. یعنی قیمت های بالاتر تاثیر بیشتری بر میانگین موزون دارد. در حالی که بانک مرکزی میانگین کلی را ارائه می دهد. به این ترتیب که تمامی معاملات را محاسبه کرده، آنها را بر عدد تقسیم کرده و میانگین قیمت را ارائه می کند.

اگرچه بنا به وظایف ذاتی آن، مرجع رسمی ارائه آمار، مرکز آمار است، اما نمی توان گزارش های بانک مرکزی را که به صورت کلی و متعارف ارائه می شود، زیر سوال برد. زیرا شاخص هر دو مرکز بر اساس داده های دقیق بررسی و منتشر می شود.

پایان/

  زمان پرداخت اولین یارانه برای عمر قرن جدید است

دیدگاهتان را بنویسید