تمایل به کاهش قیمت خودرو با آزادسازی واردات

10067 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چراغ سبز مجلس تشخیص صادرات گفت: ارسال شد.

وی افزود: واردات خودرو گام بلند و مثبتی است که نصب دیاگ چراغ سبز نشان داد که امیدواریم منجر به کاهش قیمت خودرو، صادرات خودرو، ارائه خدمات فنی به خارج از کشور برای ما و … شود.

حسینی کیا درباره نیاز بازار داخلی به واردات خودرو گفت: در سال های اخیر در بهترین حالت 70 هزار خودرو وارد کشور شده است در حالی که امروز فاصله نیاز ما با تولید حداقل 800 هزار خودرو است. اگر واردات خودرو آزاد شود جو روانی شکسته می شود و باید کاهش قیمت خودرو داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ظرفیت واردات خودرو و کیفیت آن در اختیار دولت است؛ در حالی که این ظرفیت ها برای واردات خودرو و کیفیت آن در دست دولت است. البته آنچه مجلس به آن نگاه می کند، خودروهای لوکس نیستند، بلکه خودروهای 5 تا 6 هزار دلاری هستند تا عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

منبع: snn

پایان /

  بازگشت تولیدکنندگان فرانسوی به ایران

دیدگاهتان را بنویسید