تمدید اعتبار برخی از کارت های هوشمند ملی

گروه اجتماعی رجانیوز: بر اساس بخشنامه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که اعتبار آنها از سال 1403 و قبل از آن تا پایان سال 1405 تمدید شد.

من گزارش میدم رجانیوز به گزارش ایسنا، هاشم کارگر در خصوص مدت اعتبار کارت ملی هوشمند گفت: با توجه به اینکه صدور کارت ملی هوشمند از سال 1392 آغاز شد و تاریخ اعتبار آن هفت سال در نظر گرفته شده است، اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها به پایان رسیده است. رسیده است

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، مقرر شد اعتبار کارت های مذکور تمدید شود، بنابراین اعتبار کارت های ملی هوشمند که تاریخ اعتبار آنها تا پایان سال 1403 و قبل از آن بوده است، تمدید خواهد شد. تا پایان سال 1405 بله

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال، معاون وزیر کشور همچنین گفت: تمامی شهروندان می توانند تا سال 1405 از این کارت ها استفاده کنند.

بر اساس بررسی های انجام شده، انجام مطالعات جدید از هر نظر در خصوص کارت ملی هوشمند را ضروری دانستیم که یکی از مهم ترین دلایل گسترش کارت های مذکور بود.

  پرفکت استپس از کجا بخریم اصل: فروشگاه آرمیس

دیدگاهتان را بنویسید