تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستانی از ساعت 14 لغایت 24 فروردین

12323 خبر اولیه

به گزارش تحریریه به نقل از رسانه مالیاتی ایران، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی اعلام کرد: با توجه به درخواست مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده و در راستای احترام به مودیان واجد شرایط و ایجاد زمینه تحقق. تکالیف قانونی آنان با توجه به اختیارات مقرر در قانون و مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه زمستانه ۱۴۰۰ تا ۲۴ فروردین ماه است.

بر این اساس، GTD ها موظفند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) را از ساعت 1400 لغایت پایان روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 با امکان بخشودگی 100 درصدی غیر جزای نقدی ارائه کنند. تسلیم به موقع اظهارنامه در مدت تعیین شده و همچنین جریمه تاخیر در مدت تعیین شده به درخواست کتبی مودیان فوق.

پایان /

  قیمت مرغ منتظر دستور رئیس جمهور است

دیدگاهتان را بنویسید