تنها 2 درصد اصناف بیش از 20 میلیون تن مالیات پرداخت می کنند

با پرکردن اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای تعیین و تعیین مالیات بر نمایندگی اصناف، شاهد تغییرات و تحولات اساسی در این بخش هستیم. در حالی که در سال های گذشته ممیزان مالیاتی مشاهدات و تحقیقات میدانی خود را بر مبنای مالیات اتحادیه ها قرار می دادند، برای اولین بار مالیات بر عملکرد 1400 صنفی بر اساس تراکنش های مالی آنها از طریق دستگاه های کارتخوان و سایر روش های نقل و انتقال پول تعیین شد.

بر همین اساس در روزهای ابتدایی برخی از اصناف از این روش و افزایش چشمگیر مالیات انتقاد می کردند.

اما با نگاهی به جزییات و جزییات مالیات های تعیین شده برای اصناف می بینیم که کمتر از 2 درصد اصناف باید بیش از 20 میلیون تن مالیات بپردازند و به این ترتیب 98 درصد مشمولان ماده 100 کمتر از 20 میلیون پرداخت می کنند. تومانی در مالیات هایی که بیش از نیمی از آن مشمول مالیات صفر می شود.

963 هزار واحد صنفی مشمول مالیات صفر

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وضعیت دریافت برگه 100 بنگاه ها و اصناف و دریافت اظهارنامه از صاحبان مشاغل، 963 هزار واحد صنفی از مجموع نزدیک به 1.7 میلیون واحد مشمول تبصره ماده 100 مالیات صفر دارند.

به گفته داوید منظور، از اوایل خرداد تاکنون بیش از 2 میلیون و 400 هزار واحد صنفی در تبصره 100 اظهارنامه ثبت و یا ثبت کرده اند.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا صبح روز 31 خردادماه، حدود یک میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی مشمول استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات بر نتایج 1400. (مالیات مقطوع) در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده باشند. از این تعداد مودیان مالیات متعلق به 963 هزار واحد صنفی با توجه به میزان فروش آنها در سال گذشته و ضرایب سود حاصل از فعالیت و با توجه به میزان درآمد معاف طبق قانون بودجه 1400 صفر تعیین شده است. این آمار 57.4 درصد از نزدیک به 1.7 میلیون نفر از مشمولان تبصره ماده 100 دارای مالیات صفر هستند.

  ثبت نام از داوطلبان راهپیمایی اربعین 1401 آغاز شد

علاوه بر این، مالیات مقطوع برای 518000 واحد اتحادیه کمتر از 5 میلیون تن است. سهم این مودیان 30.8 درصد است. بنابراین در مجموع بیش از 88 درصد اصناف مشمول ماده 100 تا سقف 5 میلیون تن مالیات پرداخت می کنند. همچنین 112 هزار اتحادیه مالیاتی باید بین 5 تا 10 میلیون تن پرداخت کنند. سهم این مشمولان نیز به 6.6 درصد رسید.

سهم مالیاتی بیش از 20 میلیون

رئیس سازمان مالیاتی همچنین آماری از واحدهای صنفی ارائه کرد که بیش از 10 میلیون تن مالیات باید پرداخت کنند. به گفته وی، 53 هزار اتحادیه بین 10 تا 20 میلیون تن مالیات پرداخت می کنند. آمارها نشان می دهد که سهم این اتحادیه از تعداد کل افراد تحت پوشش هنر. 100 برابر با 3.1 درصد است. همچنین تعداد واحدهای صنفی که باید بیش از 20 میلیون تن مالیات پرداخت کنند تنها 31 هزار واحد صنفی است که عمدتاً پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، آهن‌کاران، نمایشگاه‌های خودرو و سایر اصناف پردرآمد را شامل می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: این گروه کوچک اصناف پردرآمد که کمتر از 2 درصد از کل واحدهای صنفی را تشکیل می دهند، 35 درصد از کل مالیات یکباره را پرداخت می کنند.

درصد معافیت از ماده 100

نظام مالیاتی کشور به منظور گسترش فرهنگ مالیاتی و تشویق مودیان به پرداخت مالیات، علاوه بر تحریم های مالیاتی، مشوق های مالیاتی مختلفی را برای مشمولان در نظر گرفته است.

یکی از اولویت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم است که بر اساس آن صاحبان مشاغل در صورتی که مجموع فروش سالانه آنها تا 30 برابر بیشتر باشد از ثبت اظهارنامه معاف هستند. سقف معافیت مالیاتی اما از آنجایی که معافیت مالیاتی از تبصره به هنر. 100 مشمول الزامات قانونی و ثبت اظهارنامه خاص هستند، لازم است مودیان با این موارد آشنا شوند.

  افزایش خیره کننده درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی

طبق ماده 100، صاحبان مشاغل موظفند اظهارنامه مالیاتی و اسناد مربوط به درآمد، هزینه و سایر اطلاعات مالیاتی را برای مالیات بر درآمد خود به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. با تسلیم اظهارنامه، فرآیند اداری تعیین مالیات آغاز می شود و مؤدی متعهد می شود علاوه بر ارائه اسناد معتبر، از همکاری قانونی مستمر با سازمان امور مالیاتی نیز اطمینان حاصل نماید. پس از تعیین و ابلاغ میزان مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیات در مرحله نسبتاً پیچیده ای از اعتراض مالیاتی قرار می گیرند. تبصره: ماده 100 قانون برای جلوگیری از این مشکلات، هم به سازمان امور مالیاتی و هم به مؤدی اجازه داده است به جای تسلیم اظهارنامه و اسناد از سوی مؤدی و انجام فرآیند حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، یک‌بار مبلغ از سازمان امور مالیاتی با تایید مؤدی مالیات قطعی وی تعیین و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و تسلیم اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراض به مالیات تعیین شده حذف شود.

امکان قانونی وضع مالیات مقطوع در تبصره ماده 100 قانون شامل مالیات بر درآمد است که فقط برای مودیان مشاغل می تواند استفاده شود یعنی. مالیات بر درآمد آنها ضمناً کارهایی که به صورت مشارکت مدنی بین چند مؤدی انجام می شود نیز می تواند از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون برای تعیین مالیات مقطوع بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی استفاده کند.

سازمان امور مالیاتی همه ساله با صدور دستورالعمل خاصی شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون را صادر و اعلام می کند. طبق دستورالعمل سال 1400 سازمان مالیات بر نتایج، کلیه صاحبان مشاغل مشروط بر اینکه مجموع درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات در سال 1400 حداکثر تا سقف 48 میلیارد ریال می توانند از وجوه تبصره 100 استفاده کنند. قانون تعیین مالیات مقطع برای استفاده. یعنی در حالی که در سال قبل سقف فروش 14 میلیارد ریال بود که سازمان برای دربرگیری بیشتر فعالان اقتصادی این سقف را به 48 میلیارد ریال افزایش داد.

  حداکثر قیمت شکر برای مصرف کننده 16000 تن است

افزایش 60 درصدی درآمدهای مالیاتی ثابت

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: با این حال رشد درآمدهای مالیاتی یکباره اصناف تاکنون نسبت به سال قبل 60 درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با قدردانی از همکاری ارزنده روسای اصناف و اتحادیه ها و زحمات بی دریغ مدیران و همکاران ادارات مالیاتی سراسر کشور تاکید کرد: با توجه به میزان درآمد و فروش هر واحد صنفی متفاوت بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در راستای تکریم مودیان و تسهیل در پرداخت مالیات، کلیه مراحل درخواست پرداخت مالیات یکباره و نهایی شدن آن به طور کامل از طریق درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی و بدون نیاز به بازدید از خدمات مالیاتی حضوری و تنها چند دقیقه از آن گذشته است، وی گفت: تاکنون 700 هزار اتحادیه برای اجرای 1400 اظهارنامه مالیاتی تهیه و تسلیم کرده اند که پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی می شود.

منظور تاکید کرد: با توجه به تمدید فرصت ثبت اظهارنامه تا 15 تیرماه، اتحادیه هایی که تاکنون موفق به ثبت اظهارنامه نشده اند، موظفند تا 15 تیرماه از استثنائات قانونی استفاده کرده و از تحریم برای عدم ارائه اظهارنامه خودداری کنند. اعلامیه اقدام

رئیس سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: در غیر این صورت سازمان مالیاتی علاوه بر درخواست جریمه برای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، از بانک اطلاعاتی فعالیت های تجاری واحدهای اقتصادی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی برای آنها استفاده خواهد کرد. “

منبع: روزنامه ایران

دیدگاهتان را بنویسید