توافق برای خروج دولت از صنعت خودرو

8513 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خانه ملت گفت، با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تغییر ساختار مالکیت خودروسازان توافق شده است.

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: با وزیر صمت توافق شد حداکثر ظرف دو سال تمام اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت های خودروسازی به سهامداران بازگردانده شود.

پایان /

  میراث شوم دولت قبل؛ دو قرن انتظار برای خرید خانه

دیدگاهتان را بنویسید