توزیع عادلانه یارانه برای آزمایش نان

13054 خبر اولیه

به گزارش مدیرمسئول روابط عمومی استانداری زنجان، وی از آغاز تجهیز نانوایی ها به دستگاه کارتخوان هوشمند در استان زنجان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح تغییری در حجم و قیمت نان خریداری نشده است. توسط مردم. کارت های بانکی.”

نانوایی های زنجان برای دریافت یارانه نان به تعداد نان های فروخته شده به دستگاه های کارت خوان هوشمند متصل شده اند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری زنجان با اشاره به تنش های جهانی گندم و لزوم مبارزه با قاچاق آرد برای تامین امنیت غذایی مردم گفت: این موضوع توسط مردم گرفته شد.

منبع: رادیو

پایان /

  گاز 60 شرکت سیمانی متوقف شد/ سیمان گران می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید