توزیع یکنواخت صنعت در سراسر کشور با طرح وزارت صمت

12257 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله ای، سیدرضا فاطمیامین افزود: مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی مرتبط با وزارت صمت به دقت رصد و سایر موارد به دستگاه های ذیربط ارجاع خواهد شد.

وی ادامه داد: راه اندازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرستان زبرهان که اخیرا به شهرستان تبدیل شده است را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود درباره طرح برنامه ریزی صنعتی، معدنی و بازرگانی وزارت صمت افزود: صنعت نباید در مکان های متراکم و جاهای دیگر رها شود و طرح برنامه ریزی صنعتی وزارت صمت. سکوت باید این موضوع را پوشش دهد.

پایان /

  چه کسانی به دعوت امیران به ایران آمدند؟

دیدگاهتان را بنویسید