توهین به رئیس پایگاه تحلیلی دارو و سلامت (فانا)

به گزارش سرمقاله سیدابراهیم رئیسی، در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی، گفت: مافیایی که در تجهیزات پزشکی و دارویی وجود دارد مشخصا قدرتمندترین مافیا است. “

رئیس جمهور گفت: نباید تسلیم کسانی شویم که نمی خواهند نتیجه تلاش دانشمندان ایرانی به جهانیان ارائه شود. باید این فضا را بشکنیم و به زور جلو برویم.

رئیسی گفت: رئیس دولت سیزدهم قطعا دست جریانات مافیایی و مفسد فعال در حوزه پزشکی و پزشکی را قطع خواهد کرد.

همین اظهارات کافی بود تا پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت (فانا) رئیس جمهور را متهم به خواندن سخنان رئیس جمهور یادآور اصطلاحات دوران سعید نمکی در وزارت بهداشت کند.

فانا مدعی است که پس از گفتن این که در زمان نمک معلوم نبود مافیای مواد مخدر و تجهیزات پزشکی کیستند.

فنا که از سخنان رهبری بسیار عصبانی به نظر می رسد، در نهایت به سخنان بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو استناد می کند که گفته بود: «مافیای دارو در ایران وجود ندارد.» گویا مافیا در حوزه مواد مخدر وسواس پیدا کنید. در حوزه پزشکی شاهد هرج و مرج، حقه بازی و توتالیتاریسم هستیم.»

12285 خبر اولیه

پایان /

  تفریح ​​آخر هفته در باغ شهریار

دیدگاهتان را بنویسید