توهین به مجلس و وقاحت دولت در بازار خودرو!

16528 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، متاسفانه اگرچه وزارت صمت در خصوص خودرو و بازار آن بسیار بد عمل کرده و سیاست های مبتذل فاطمی امین رسما بازار خودرو را نابود کرده است، اما مجلس همچنان بر این وضعیت نظارت دارد.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

پایان/

  طرح هوشمندانه پوتین برای نابودی اوکراین

دیدگاهتان را بنویسید