تکرار بهار عربی در خاورمیانه؟

به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، کشورهایی که شاهد انقلاب های بهار عربی در سال 2011 بودند، از جمله مصر و تونس، در نتیجه جنگ در اوکراین برای به دست آوردن غلات و افزایش قیمت مواد غذایی دچار مشکل شده اند. خطر گرسنگی وجود دارد.

گزارش شرکت بیمه آلیانز ترید نشان می دهد که 11 کشور، که بیشتر آنها در آفریقا، آسیا و خاورمیانه هستند، احتمالاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، ناآرامی اجتماعی را تجربه خواهند کرد.

شوک افزایش قیمت مواد غذایی برای کشورهای واردکننده مواد غذایی نگران کننده است زیرا برخی مواد غذایی و غلات به دلیل جنگ در اوکراین کمیاب شده است. این شوک قیمتی حتی ممکن است منجر به سرنگونی برخی از دولت ها شود، همانطور که انقلاب های بهار عربی و اعتراض به شکاف های اجتماعی و شکاف طبقاتی منجر به سرنگونی برخی از کشورها شد.

میراث قیام های اعراب  شورای روابط خارجی

قیمت مواد غذایی در طول انقلاب های بهار عربی 50 درصد افزایش یافت. اما اکنون قیمت گندم بسیار گرانتر از سال 2012 و در زمان انقلاب های عربی است.

الجزایر، تونس، مصر، اردن، لبنان و ترکیه به دلیل افزایش مواد غذایی و بحران غذایی احتمالا با تنش های اجتماعی جدی مواجه خواهند شد. افزایش چشمگیر کمبود مواد غذایی منجر به ناآرامی اجتماعی خواهد شد. اگر ادامه جنگ در اوکراین مانع از واردات گندم به کشورهای عربی شود، با توجه به اینکه این کشورها به واردات مواد غذایی از این منطقه وابسته هستند. این منجر به تظاهرات و بی ثباتی جدید در بسیاری از کشورهای عربی خواهد شد.

Arab Spring خبر اولیه

به گزارش العرب، صندوق بین المللی پول در اواخر آوریل نسبت به خطرات ناآرامی اجتماعی در آفریقا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی هشدار داد.

  اولین محموله واکسن فخرا تحویل وزارت بهداشت شد

عمرو سیلاسی، مدیر آفریقا در صندوق بین المللی پول، وضعیت را “هشدارکننده” توصیف کرد. وی گفت که تونس بیشترین ضرر را در میان کشورهای آفریقایی متحمل خواهد شد، زیرا واردات گندم 15 درصد کاهش یافته است. واردات از مصر تاکنون 17 درصد کاهش داشته است. واردات از آفریقای جنوبی نیز 7 درصد کاهش یافت. این در حالی است که تونس 60 درصد گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین تامین می کند.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید