ثبت نام 3 دانشگاه در رشته زراعت و باغبانی

گروه سیاسی رجانیوز: تضمین امنیت غذایی به عوامل زیادی بستگی دارد که به صورت زنجیره ای به هم مرتبط هستند و عدم اطمینان از هر یک از آنها می تواند اقدام در این زمینه را بدتر کند.

از آنجایی که تولید محصولات باغی نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی سالم و پاک دارد و بخش زیادی از نیازهای غذایی مردم با این محصولات تامین می شود. باید در تامین امنیت غذایی به کشاورزی و باغداری توجه ویژه ای داشته باشیم.

این کار تنها با بهره گیری از دانش و تخصص دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است. اقدامی که در اولویت ستاد توسعه بیوتکنولوژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار گرفته و سعی در جذب دانشگاه ها و شرکت های توانمندی دارد که بتوانند در این زمینه خدمات ارائه دهند؛ فعال خواهد بود.

ستاد توسعه بیوتکنولوژی در اجرای این طرح از ظرفیت 3 دانشگاه جیرفت کردستان و پژوهشگاه مواد و انرژی و 4 شرکت دانش بنیان استفاده خواهد کرد.

البته تمامی این اقدامات باید با استفاده حداکثری از مزیت های اقلیمی و موقعیت جغرافیایی کشور و در نظر گرفتن اکوسیستم های طبیعی و تخصصی در مناطق مختلف انجام شود تا نتیجه ای صحیح و قابل قبول حاصل شود.

  اجاره افسار را شکست

دیدگاهتان را بنویسید