ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در 32 ماه گذشته

گروه اقتصادی – رجانیوز: بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی ادامه دارد. نکته جالب در این میان این است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در 32 ماه گذشته در آذرماه به ثبت رسیده است، بنابراین نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذرماه امسال از 40.5 درصد در شهریور سال گذشته به 33.4 درصد رسیده است. .

من گزارش میدم رجانیوزآخرین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه نشان می دهد که رشد نقدینگی آذرماه نسبت به دوازده ماه گذشته 33.4 درصد بوده است.

این مولفه در شهریور ماه 1400 نسبت به شهریور 1398 به عدد بی سابقه 40.5 رسید. کاهش قابل توجه نقدینگی و رشد پایه پولی در دولت سیزدهم به دلیل سیاست کنترل هزینه های جاری، عدم اخذ وام از بانک مرکزی و کنترل دولت حاصل شد. کسری بودجه که با ادامه روند فعلی تا پایان سال کاهش خواهد یافت. موضوعی که با بی توجهی و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین بانک مرکزی، باعث افزایش ایجاد نقدینگی و رشد انفجاری تورم شد.

170133725 خبر اولیه

انتشار فهرست بدهکاران سوپربانک

بر اساس تئوری پولی مدرن، بانک ها از طریق اعطای وام و به اصطلاح، نقدینگی کشور را افزایش می دهند آنها پول ایجاد می کنند. اگر از این پول آفرینی و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز دولت در اختیار بانک ها قرار گرفته است، در مسیر درست استفاده شود، رشد اقتصادی و افزایش پای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اما در صورت انحراف باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود. از انحرافات ایجاد پول بانکی می توان به وام دهی بی رویه بانک ها برای سرمایه گذاری یا اعطای وام به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمولد اشاره کرد. بانک مرکزی با انتشار فهرست تسهیلات اساسی و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک ها، برای اولین بار تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است تا فرصتی برای نظارت عمومی بر تسهیلات بانکی و رفع رانت و فساد فراهم شود. .

  رصد اصلی وضعیت سیل زدگان در استان های جنوبی

انتشار این اطلاعات علاوه بر امکان «نظارت مردمی و مردمی» بر تسهیلات بانکی، زمینه را برای «تسریع در رفع رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی تلقی می‌شود.

کنترل موجودی بانک

یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی در حال حاضر برای کنترل تورم، کنترل ترازنامه بانکی است. بانک مرکزی در مردادماه ضوابط جدید رشد ترازنامه بانکی را اعلام کرد که دامنه رشد ترازنامه بانکی بین 1.33 تا 2.5 درصد تعیین شد و بر اساس اظهارات مدیر سامانه ارزیابی وضعیت بانکی بانک مرکزی تنها 2 بانک تخصصی 2.5 درصد رشد ماهانه خواهند داشت و بقیه بانک ها کمتر از این رقم هستند. در واقع نظارت دقیق بانک مرکزی بر ترازنامه شبکه بانکی به معنای کنترل رشد سپرده، رشد نقدینگی و رشد خلق پول است که در نهایت منجر به شکست یکی از عوامل محرک تورم می شود.

انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته با تاکید بر سازمان برنامه و بودجه، انضباط مالی دولت را تقویت کرده است. استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که باعث تورم در جامعه می شود. رویکردی که منجر به توقف دریافت سود از بانک مرکزی و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و در نهایت کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی شد.

یکی از مهم ترین دلایل افزایش تورم در سال های اخیر افزایش هزینه های جاری دولت، کسری بودجه و در نتیجه استقراض بانک مرکزی و چاپ پول است که در دولت سیزدهم متوقف شد. دولت سیزدهم با تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، شناسایی بیشتر مودیان و مقابله با فرار مالیاتی، افزایش فروش نفت و پرهیز از مخارج، توانست مشکل کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کند.

  توبیخ راوی کتاب مچتای سنگستان توسط رهبر انقلاب/ مچتای سنگستان توصیفی بی تعارف از اسارت است.

دیدگاهتان را بنویسید