ثروتمندان ایران سالانه 11 میلیارد دلار خرج می کنند

9873 خبر اولیه

به نوشته سرمقاله، دامپینگ سالانه 5.9 میلیون تن مواد غذایی در ایران نشان می دهد که با دو اشتباه استراتژیک در قیمت گذاری و فرهنگ عمومی مواجه هستیم.

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تخمین می زند که کمبود غذا در ایران سالانه حدود 5.9 میلیون تن است و هر ایرانی به طور متوسط ​​سالانه 71 کیلوگرم غذا را دور می ریزد.

هزینه مواد اولیه برای این مقدار غذا حدود 5.5 میلیارد دلار است. با توجه به اینکه مردم مواد اولیه مصرف نمی کنند و محصول نهایی (غذا) را تولید می کنند، در واقع می توان گفت سالانه حداقل 11 میلیارد دلار مواد غذایی در ایران ریخته می شود.

قیمت گذاری نامناسب با یارانه دادن به مصرف و فروپاشی فرهنگ عمومی به دلیل این نوع یارانه منجر به چنین اسراف چشمگیری شده است.

پایان /

  برملا شدن سیاست ضد معدنی وزارت صمت، دولت کار بلد نیست!

دیدگاهتان را بنویسید