ثمره برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم امروز طی چند ماه آینده نمایان می شود

9354 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله، سید احسان هندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی توانسته حرکت قیمت ها را به ثبات نزدیک کند.

تدوین سیاست های اقتصادی دولت از تیم تشکیل شده در دولت نشات می گیرد و بسیاری از سیاست ها در گفتمان های تیم مطرح می شود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر متوقف بوده است و بیشتر تلاش‌های ما در آن دوره برای برآورده کردن این انتظار بوده است.

بودجه 1401 یکی از گام های مفید برای رفع کسری بودجه و پیامدهای آن خواهد بود.

مردم حق دارند از این وضعیت شکایت کنند.

اصلاح ساختارهای نامناسب در برخی از سازمان ها اقدامی زمان بر است که صبر را به دنبال خواهد داشت.

امیدواریم مردم تا سال آینده ثمره حرکت امروز را ببینند.

پایان /

  ایران و روسیه رئیس سیا را پیر کردند!

دیدگاهتان را بنویسید