جذب جاسوس در فضای مجازی

روشی ارزان برای سازمان جاسوسی موساد که در شورش های اخیر به قیمت فریب خوردگان تمام شده است.

  گشایش یارانه 430 هزار تنی پس از حذف ارز 4200

دیدگاهتان را بنویسید