جریمه روزانه استخدام اتباع غیرمجاز در سال 1401 تعیین شد

12316 خبر اولیه

به گزارش تحریریه به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن ابراهیمی مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است: حداقل دستمزد برای هر روز کار. در پروانه کار پنج برابر جریمه خواهد شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه برای سال جاری یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال تعیین شده است، جریمه هر روز کار غیرقانونی اتباع خارجی پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است که معادل آن است. 6 میلیون و 966250 ریال خواهد بود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف دو برابر می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما طبق ماده 181 قانون کار در دادگاه وکالت خواهد داشت.

پایان /

  تحریم های آمریکا بر مقاومت یا ایران تأثیر نمی گذارد

دیدگاهتان را بنویسید